COVID
test
Povinná karanténa
Nutný formulář
od 579 Kč
Ne
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Belgie

Všichni přijíždějící do Belgie musí vyplnit 48 hodin před příjezdem „Public Health Passenger Locator Form“ a zároveň čestné prohlášení. Čestné prohlášení musí být spojeno s PLF formulářem.

Od 7. 6. 2021 je celá ČR zařazena do oranžového seznamu. Cestovatelé tak nebudou muset překladat test ani absolvovat karanténu.

Podmínky pro návrat do ČR

Belgie byla zařazena na seznam zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlem, vlakem, autobusem, lodí, MHD) musí mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin). Dále je nutné podstoupit další test do 5 dní od návratu do ČR. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Cestující vlastním autem nebo pěšky se mohou podrobit testu až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dokončeného dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 1 703 Kč
Ne
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Bulharska

Do Bulharska můžete od 16. 6. bez omezení. Občané ČR nemusí při vstupu na území Bulharska předkládat žádný test nebo doklad o bezinfekčnosti, ani absolvovat karanténu. Volně můžou přijet jak děti, tak i dospělí!

Podmínky pro návrat do ČR

Bulharsko bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 1 390 Kč
Ne
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Černé Hory

Od 5. června do 18. června 2021 je vstup do Černé Hory bez testu a karantény. 18. června proběhne další zhodnocení epidemiologické situace.

Podmínky pro návrat do ČR

Černá hora byla zařazena na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního (ne starší než 24 hodin) testu. .

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Pokud cestující nechce z jakéhokoliv důvodu podstoupit testy po návratu, může využít alternativně také možnost podstoupit 14denní karanténu.

Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 14 396 Kč
Ne
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Dominikánské republiky

Pro vstup do země není vyžadován negativní PCR test ani karanténa. Po příletu do země probíhají namátkové kontroly pomocí rychlotestů. Před příletem a odletem je nutné vyplnit elektronický zdravotní formulář.

Podmínky pro návrat do ČR

Dominikánská republika byla zařazena na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 8 761 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Egypta

Všichni cestovatelé, kteří přijíždějí do Egypta se musí prokázat negativním výsledkem PCR testu, který není starší než 72 hodin. Výjimkou jsou děti do 6 let věku.

V letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgáda, Taba, Marsa Alam je možné podstoupit PCR test přímo na letišti za poplatek 30 USD.

Každý cestující musí vyplnit prohlášení cestovatele a odevzdat jej při příletu do Egypta.

Podmínky pro návrat do ČR

Egypt byl zařazen na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 599 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Francie

Všichni cestující ze zemí EU, musí při vstupu na území Francie předložit negativní PCR nebo antigenní test, který není starší než 72 hodin a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Výjimku z testu mají děti do 11 let.

Na celém území Francie platí striktní zákaz večerního vycházení od 21h do 6h.

Test na COVID-19 nemusí předkládat cestující v případě, že mají potvrzení o ukončeném očkování, které je starší než 14 dní v případě vakcíny Pfizer, Moderna a AstraZeneca nebo 4 týdny v případě vakcíny Johnson & Johnson. Nebo v případě, že cestující prodělal nemoc COVID-19 2 týdny po první dávce.

Cestování mezi kontinentální Francií a zámořskými územími je možné za přísných podmínek. Je třeba vyplnit speciální prohlášení, předložit negativní test na COVID-19 a současně absolvovat test na COVID-19 i po příletu. Podmínky vstupu se liší dle destinace.

Při tranzitu je nutné mít s sebou negativní PCR test, který není starší než 72 hodin a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti, stejně jako při vstupu.

Podmínky pro návrat do ČR

Francie byla zařazena na seznam zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlem, vlakem, autobusem, lodí, MHD) musí mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin). Dále je nutné podstoupit další test do 5 dní od návratu do ČR. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Cestující vlastním autem nebo pěšky se mohou podrobit testu až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 490 Kč
Ano
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Chorvatska

Každý občan z rizikového státu Evropské unie (včetně z ČR) musí při vstupu na území Chorvatska splnit jednu z následujících podmínek:

 • Předložit negativní PCR test, který není starší než 72 hodin.
 • Předložit negativní antigenní test, který není starší než 48 hodin (při pobytu déle než 10 dní, je nutné antigenní test zopakovat).
 • Prokázat se potvrzením o očkování proti nemoci COVID-19 (je nutné, aby uplynulo 14 dní od ukončení očkování). Pokud je cestující očkován očkovací látkou Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, může do Chorvatska vstoupit už od 22. do 42. dne od aplikace první dávky. Pokud je cestující očkován očkovací látkou AstraZeneca, pak může vstoupit bez testu na území Chorvatska od 22. do 84. dne po aplikaci první dávky.
 • Doložit potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 od lékaře nebo pozitivní antigenní nebo PCR test, který je starší než 11 dnů, ale není starší než 180 dnů.
 • V případě, že cestující nepředloží žádné z potvrzení ani test, může se nechat otestovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu setrvat v izolaci.

Výjimka z testu se vztahuje na děti mladší 12 let, kteří cestují s rodiči/opatrovníky v případě, že tento test předloží jejich rodiče.

Tranzit přes Chorvatsko je možný bez testu, nesmí ale trvat déle než 12 hodin.

Podmínky pro návrat do ČR

Chorvatsko bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 1 115 Kč
Ano
Ano
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Itálie

ČR je zařazena do rizikové kategorie C. Všichni přijíždějící tak musí předložit negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru. Výjimku z testu mají děti mladší 2 let.

Všichni cestovatelé zároveň musí při příjezdu vyplnit tzv. digital Passenger Locator Form. Formulář musí být vyplněný před odbavením na let. Po vyplnění formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat. Po příjezdu je cestující povinen nahlásit příjezd místnímu zdravotnímu zaízení ASL a zaslat výsledek testu. Kontakty najdete zde

Sicílie - při příjezdu na Sicílii je nutné se zaregistrovat zde a mít negativní výsledek PCR testu, který není starší než 48 hodin před příjezdem na Sicílii.

Sardinie - je nutné se zaregistorvat v sekci "Nuovo Coronavirus" zde nebo prostřednictvím aplikace "Sardegna Sicura" a mít potvrzení o registraci. Cestující se také musí prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu, který není starší než 48 hodin.

Tranzit přes Itálii je možný ve vlastním voze. Cestovatel ale nesmí pobývat na území Itálie déle než 36 hodin a musí zůstat ve svém voze. Dále je pak možné cestovat přes Itálii v tzv. Covid-testovaných letech.

Vstup do Itálie bez povinnosti karantény a testu COVID-19 je umožněn také v případě prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitosti), pokud pobyt nepřesáhne 120 hodin.

Podmínky pro návrat do ČR

Itálie byla zařazena na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky

Jak to vypadá na místě?

od 14 035 Kč
Ano
Ano
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky pro vstup do Jižní Koreje

Před zahájením cesty je nutné mít vyřízené vízum a mít negativní výsledek PCR testu na COVID-19, který není starší než 72 hodin. Výjimkou jsou děti do 6ti let věku.

Po příjezdu je nutné absolvovat karanténu v délce 14 dnů ve vládou určeném zařízení a na vlastní náklady. Zároveň si musí všichni přijíždějící nainstalovat do mobilního telefonu „Self-Quarantine Safety and Protection Application“. Všichni cestující jsou po příjezdu testováni na COVID-19.

Tranzit přes letiště je možný bez testu, cestující ale nesmí opustit tranzitní prostor letiště.

Podmínky pro návrat do ČR

Jižní Korea byla zařazena na seznam zemí s nízkou mírou rizika výskytu onemocnění COVID-19. Při návratu do ČR není potřeba žádný test ani jiná omezení.

od 12 328 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů do Keni. Zákaz platí do 30. 6. 2021. Letenky a zájezdy si proto rezervujte mimo tento termín!

Podmínky vstupu do Keni

Při vstupu do Keni musí občané ČR předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID-19, který není starší než 96 hodin před odletem. Před příletem jsou povinni všichni cestující vyplnit elektronický formulář, který najdete zde. Po vyplnění formuláře obdrží cestovatel QR kód, kterým se musí po příletu při kontrole prokázat. Občané ČR byli zařazeni na seznam zemí, jejichž občané nemusí po vstupu do země do karantény.

Výjimku z testu mají děti do 5 let.

Podmínky pro návrat do ČR

Keňa je zařazena na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 11 801 Kč
Ano
Ano
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu na Kubu

Po příletu na Kubu je vyžadován negativní PCR test, který není starší než 72 hodin. Zároveň je nutné mít uzavřené cestovní pojištění, které kryje náklady na léčbu COVID-19 a podepsat zdravotní prohlášení. Po příletu na Kubu je v letištní hale proveden každému cestujícímu PCR test, jehož výsledky jsou známé do 72 hodin.

Po příletu jsou všichni cestující povinni dodržet karanténu a po pěti dnech od vstupu na Kubu se podrobit druhému PCR testu. Pokud navštívíte Kubu s cestovní kanceláři musíte setrvat v karanténě v licencovaném hotelu do obdržení negativního výsledku druhého testu. Pokud se chcete ubytovat v soukromém ubytování, pak máte povinnost vykonat karanténu ve státním karanténním zařízení také do obdržení negativního výsledku druhého testu. Výsledek druhého testu by měl být znám do 72 hodin. Náklady na ubytování ve státním karanténním zařízení se pohybují od 300 do 800 USD za osobu/5 dní pobytu.

Podmínky pro návrat do ČR

Kuba byla zařazena na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 240 Kč
Ne
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Maďarska

Na základě dvoustranné dohody mezi ČR a Maďarskem mohou občané ČR od 15. května volně vstoupit na území Maďarska, pokud se prokáží Certifikátem o provedeném očkování. Vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce.

Pro osoby, které ještě nebyly očkovány platí zákaz vstupu na území Maďarska. Přehodnocení situace proběhne 23. června 2021. Výjimku ze zákazu mají cestující, kteří prokáží, že v posledních šesti měsících překonali nákazu COVID-19.

Děti do 18 let, které cestují s rodiči, mají do Maďarska vstup volný.

Tranzit přes území Maďarska je možný. Cestovatel v tranzitu musí prokázat, že se jedná o tranzit a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Je nutné dodržet rychlý průjezd (max 24 hodin), přechod pouze přes vyhrazené hraniční přechody, trasu a odpočívadla.
Tranzit na letišti je možný pouze tranzitním koridorem. Na letišti mohou cestovatele vyzvednout rodinní příslušníci nebo známí.

Podmínky pro návrat do ČR

Maďarsko bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

V případě, že máte očkování na COVID-19 s certifikáte MZČR, které bylo ukončeno nejméně před 14 dny, musíte před vstupem vyplnit pouze příjezdový formulář.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 14 385 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu na Maledivy

Při příletu na Maledivy je cestujícím zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní. Všichni cestovatelé musí předložit při příletu negativní PCR test na COVID-19, který není starší než 96 hodin před odletem, potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenku s odletem z Malediv do 30 dnů od data příletu. Výjimkou jsou děti do jednoho roku.

Každý cestující je povinen vyplnit zdravotní kartu zde a nahrát do ní negativní výsledek testu.

Před odjezdem z resortu musí turisté vyplnit výstupní dotazník. Pokud před odletem z Malediv potřebuje turista negativní PCR test pro vstup do země, kam cestuje nebo vyžaduje test aerolinka pro vstup na palubu letadla, informuje hotelový management resortu, kde je ubytován a ten mu zajistí otestování. Cena testu činí 70 USD.

Od 27. května musí předložit negativní PCR test i ti, kdo byli již očkováni a měli dříve výjimku.

Podmínky pro návrat do ČR

Maledivy byly zařazeny na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 2 281 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu na Maltu

Všichni cestující z ČR musí mít při vstupu na Maltu s sebou potvrzení o negativním PCR testu na COVID-19, který není starší než 72 hodin. Test je možné vykonat také na letišti. Výjimku z testu mají děti do 5 let věku. Výsledky testů jsou hotové zpravidla do hodiny. Než obdrží cestovatel zprávu o negativním testu, musí zůstat v izolaci (například v hotelu).

Pro vstup je nutné mít vyplněné také dva formuláře. Prohlášení, že posledních 14 dní cestovatel strávil v jedné z povolených zemí a formulář s kontaktními údaji.

Podmínky pro návrat do ČR

Malta byla zařazena na seznam zemí s nízkou mírou rizika výskytu onemocnění COVID-19. Při návratu do ČR není potřeba žádný test ani jiná omezení.

od 16 937 Kč
Ne
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Mexika

Turistické cesty do Mexika jso možné do vybraných regionů. Před příletem je nutné vyplnit online formulář každý cestovatel musí mít u sebe vytištěnou následující dokumentaci:

 • Pas s minimální platností ke dni opuštění Mexika
 • Vyplněný migrační formulář (vyplňuje se na palubě letadla před přistáním)
 • Zpáteční letenku
 • Doklad o zajištění ubytování
 • V případě zaměstnance pak dopis zaměstnavatele, ve kterém se uvádí, že tato osoba je vyslána z důvodu poskytnutí pracovní/odborné praxe na území Mexika a tato společnost zaměstnanci vyplácí mzdu mimo území Mexika
 • V případě zaměstnanců se doporučuje také předložit platový výměr nebo uvést ve zvacím dopise skutečnost, že vysílací společnost bude hradit veškeré náklady spojené s ubytováním, stravou, dopravou a zdravotním pojištěním

I když to není povinné, tak je doporučeno předložit také cestovní zdravotní pojištění, které se vztahuje i na případnou hospitalizaci kvůli COVID-19 a negativní výsledek PCR testu.

Podmínky pro návrat do ČR

Mexiko bylo zařazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 290 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Německa

Od 6. 6. není ČR na seznamu rizikových zemí. V přechodném období do 15. 6. musí všichni cestující z ČR po příjezdu do SRN nahlásit prostřednictvím digitální registrace zde. Při vstupu do země je nutné předložit jeden z následujících dokladů:

 • potvrzení o negativním testu na COVID-19
 • potvrzení o úplném očkování, od podání poslední dávky musí uplynout minimálně 14 dní
 • potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, které se opírá o PCR test, od jehož provedení uplynulo minimálně 28 dní a maximálně 6 měsíců

Od 15. 6. bude platit pro cestující z ČR, kteří v posledních 10 dnech nepobývali na území jiné rizikové země a přicestují jiným dopravním prostředkem než letadlem, volný vstup bez registrace, testu a karantény. Cestující, kteří na území Německa přiletí, musí vyplnit registraci a předložit negativní test na COVID-19 nebo potvrzení o úplném očkování starší než 14 dní nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 starší než 14 dní a ne starší než 6 měsíců.

Tranzit přes Německo je možný. Cestující v tranzitu mají výjimku jak z registrační povinnosti, tak z povinnosti předložit test na COVID-19. Je ale nutné zemi nejrychlejší cestou opustit.

Podmínky pro návrat do ČR

Německo bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 799 Kč
Ne
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Nizozemí

S platností od 10. června je ČR zařazena v Nizozemsku do kategorie tzv. bezpečných zemí. Cestující přijíždějící z ČR nemají povinnost předkládat při vstupu do Nizozemska negativní výsledek testu na přítomnost COVID-19 a nemusí nastupovat po příjezdu do krantény.

Pokud cestujete do Nizozemí letadlem, je zapotřebí vyplnit zdravotní prohlášení k COVID-19. U některých leteckých společností je možné provést prohlášení digitálně při odbavení.

Podmínky pro návrat do ČR

Nizozemí bylo zařazeno na seznam zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlem, vlakem, autobusem, lodí, MHD) musí mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin). Dále je nutné podstoupit další test do 5 dní od návratu do ČR. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Cestující vlastním autem nebo pěšky se mohou podrobit testu až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dokončeného dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 1 382 Kč
Ano
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Polska

Všichni cestovatelé, kteří přijíždějí do Polska z ČR, musí podstoupit povinnou 10 denní karanténu.

ýjimku mají z karantény mají ti, kdo předloží:

 • negativní antigenní nebo PCR test (v případě, že jsou z schengenské zóny) nebo podstoupít antigenní nebo PCR test po vstupu do Polska (v případě, že nejsou z schengenské zóny)
 • potvrzení o ukončeném očkování proti COVID-19 vakcínou schválenou EU.
 • potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 6 měsících

Tranzit přes Polsko je možný bez karantény.

Podmínky pro návrat do ČR

Podmínky pro návrat do ČR

Polsko bylo zařazeno na seznam zemí s nízkou mírou rizika výskytu onemocnění COVID-19. Při návratu do ČR není potřeba žádný test ani jiná omezení.

od 1 812
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Portugalska

Pro vstup na území Portugalska je nutné mít negativní test na COVID-19, který není starší než 72 hodin před nástupem do letadla. Od testu jsou osvobozeny děti do 2 let věku. Zároveň musí všichni cestující před započetím cesty vyplnit online dotazník

Madeira – pro vstup je vyžadován negativní PCR test, který není starší než 72 hodin nebo absolvování testu po příletu. Madeira nabízí všem cestovatelům jeden PCR test zdarma. Test je možné použít po příletu nebo před odletem. Výsledky testu jsou do 24 hodin. Všechny další testy jsou pro cestovatele za zvýhodněné ceny (PCR €90, antigenní €18). Pokud máte očkování nebo jste v posledních 90ti dnech prodělali COVID-19, pak můžete vstoupit na území Madeiry bez omezení.

Azorské ostrovy - pro vstup je vyžadován negativní PCR test, který není starší než 72 hodin před nástupem do letadla a následné povinné kontrolní testování v případě pobytu déle než 6 dní.

Podmínky pro návrat do ČR

Portugalsko včetně Madeiry a Azorských ostrovů bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

V případě, že máte očkování na COVID-19 s certifikáte MZČR, které bylo ukončeno nejméně před 14 dny, musíte před vstupem vyplnit pouze příjezdový formulář.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 175 Kč
Ano
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Rakouska

Cestující musí na hranicích prokázat negativním antigenním (ne starší než 48 hodin) nebo PCR (ne starší než 72 hodin) testem nebo dokladem o vakcinaci, či dokladem o prokázání neutralizačních protilátek (potvrzení o prodělání nemoci ne starší než 6 měsíců nebo doklad o neutralizačních protilátkách ne starší než 3 měsíce).

Doklad o očkování nebo lékařské potvrzení musí splňovat:

 • nejméně 22. den po 1. dávce vakcíny, pokud je dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců)
 • po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace je 9 měsíců od první dávky)
 • nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, která je jednorázová (doba platnosti je 9 měsíců)
 • kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti je 9 měsíců od vakcinace)
 • vše předchozí platí pouze pro očkování vakcínou s registrací EMA nebo absolvovaným evaluačním procesem WHO. Aktuálně se jedná o vakcíny Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm

Tranzit přes Rakousko je možný bez testu v případě, že je území projeto bez zastávky (povolená je zastávka za účelem návštěvy WC). V případě příletu na letiště musí cestovatel okamžitě odcestovat do ČR (autem, autobusem, vlakem,…). Na letiště může bez testu přijet pro cestovatele osoba blízká, musí ale cestu absolvovat bez zastávky.

Podmínky pro návrat do ČR

Rakousko bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 1 015 Kč
Ne
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky pro vstup do Rumunska

ČR byla zařazena na zelený seznam zemí s nejnižší mírou nákazy onemocnění COVID-19. Přijíždějící cestovatelé z ČR mohou neomezeně cestovat do Rumunska a nemusí předkládat pro vstup do země žádný doklad ani absolvovat karanténu. Jedinou povinností je vyplnění příjezdového formuláře.

Podmínky pro návrat do ČR

Podmínky pro návrat do ČR

Rumunsko bylo zařazeno na seznam zemí s nízkou mírou rizika výskytu onemocnění COVID-19. Při návratu do ČR není potřeba žádný test ani jiná omezení.

od 4 581 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Ruska

Vstup na území Ruské federace osobám bez ruského občanství je omezen. Bylo pozastaveno také vydávání víz pro vstup do Ruska. Výjimkou jsou služební cesty a cesty za rodinnými příslušníky.

Pro vstup je nutné mít negativní PCR test na COVID-19, který není starší než 3 dny. Při příletu do Ruska je nutné vyplnit dotazník ke vstupu do země, který najdete zde.

Tranzit přes Ruskou federaci je možný bez testu a karantény, nesmí ale být delší než 24 hodin a je nutné doložit navazující let.

Podmínky pro návrat do ČR

Rusko bylo zařazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 1 056 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Řecka

Pro vstup je nutné předložit na řecké hranici buď negativní výsledek PCR testu na COVID-19, který není starší než 72 hodin nebo potvrzení o provedeném očkování nebo v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace nebo potvrzení o onemocnění COVID-19 nebo pozitivní diagnóze provedené PCR nebo antigenním testem, které je platné 2 až 9 měsíců od data testu. Výjimku mají děti do 5ti let.

POZOR! Řecké úřady neuznávají PCR testy provedené ze slin nebo kloktáním. Je nutné mít PCR test provedený výtěrem z nosohltanu nebo krku.

Dále je nutné nejpozději 24 hodin před vstupem vyplnit elektronicky „Passenger Locator Form“, který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě“.

Podmínky pro návrat do ČR

Řecko bylo zařazeno na seznam zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlem, vlakem, autobusem, lodí, MHD) musí mítpotvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin). Dále je nutné podstoupit další test do 5 dní od návratu do ČR. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Cestující vlastním autem nebo pěšky se mohou podrobit testu až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 129 Kč
Ne
Ano
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky pro vstupu na Slovensko

Všichni cestující z ČR se musí registrovat před vstupem prostřednictvím formuláře e-hranice a předložit některý z následujících dokumentů:

 • negativní antigenní test, který není starší než 24 hodin
 • negativní PCR test, který není starší než 72 hodin
 • certifikát o očkování proti COVID-19 ( v případě dvoudávkové vakcíny 21 až 90 dní po aplikaci první dávky, v případě ukončeného očkování 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky, v případě jednodávkového schámatu 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny
 • potvrzení o překonání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
 • identifikačního dokladu, který prokazuje, že je cestující mladší než 18 let

V případě, že žádný z výše uvedených dokumentů nepředložíte, je vaší povinností po příjezdu zůstat v domácí izolaci, která končí obdržením negativního výsledku antigenního nebo PCR testu nebo 14. dnem izolace.

Podmínky pro návrat do ČR

Slovensko bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 8 261 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do SAE

V jednotlivých emirátech platí rozdílná COVID testovací a karanténní opatření. Všichni letecky cestující z ČR jsou povinni před odletem u check-in předložit negativní PCR test na COVID-19, který není starší než 72 hodin a stáhnout si aplikaci al Hosn. Výjimkou jsou děti do 12 let a osoby s mírným a těžkým postižením.

Test je nutný také při tranzitu!

Abú Dhabí - všichni cestující musí předložit PCR test na COVID-19, který není starší než 72 hodin. ČR je zařazena na červený seznam zemí, a tak je nutné po příletu absolvovat 10-denní karanténu. Cestujícím je nasazen elektronický náramek pro sledování pohybu po dobu nařízené karantény. Zároveň je nutné absolvovat 6. a 12. den karantény test na COVID-19.

Dubaj - všichni přijíždějící musí mít negativní PCR test, který není starší než 72 hodin před odletem. Následně musí prokázat, že nebyli nakaženi virem COVID-19 nebo absolvovat další testna COVID-19 na letišti. Cestovatelé také musí mít cestovní pojištění, které se vztahuje na COVID-19 a vyplnit zdravotní formulář. Zároveň je nutné si stáhnout COVID-19 DXB aplikaci.

Rás al-Khaimah pro vstup je nutné mít pojištění, které se vztahuje na léčbu a karanténu COVID-19. Všichni přijíždějící cestovatelé musí také mít negativní výsledek PCR testu, který není starší než 72 hodin před příletem a vyplnit lékařský informační formulář.

Podmínky pro návrat do ČR

Spojené arabské emiráty byly zařazeny na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 16 119 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu na Seychely

Vstup na Seychely je umožněn všem turistům, kromě turistů z Jihoafrické republiky. Při příjezdu je nutné předložit PCR test na COVID-19, který není starší než 72 hodin před odletem. Negativní výsledek testu je nutné nahrát ještě před cestou do elektronického formuláře Health Travel Authorization. Zároveň je nutné předložit potvrzení o ubytování po celou dobu pobytu.

Podmínky pro návrat do ČR

Seychely byly zařazeny na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR testu (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v izolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Akční cena od 16 119 Kč

Tento týden koupilo 37 lidí

Akční cena od 28 465 Kč

Tento týden koupilo 26 lidí

Akční cena od 1 360 Kč

Tento týden koupilo 17 lidí

Jak to vypadá na místě?

od 13 686 Kč
Ne
Ne
Ne

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu na Srí Lanku

Od 31. 5. 2021 jsou opět povoleny mezinárodní pílety na Srí Lanku. Každý cestující musí disponovat potvrzením o negativním PCR testu na COVID-19, které není starší než 96 hodin před odletem. Zároveň je nutné mít souhlas srílanské turistické agentury nebo Ministerstva zahraničí Srí Lanky. V případě žádosti na Ministerstvo zahraničí je nutné zaslat žádost o povolení cesty v angličtině na e-mail entry.permission@mfa.gov.lk. Žádost musí obsahovat zejména účel cesty a zvací dopis.

Na Srí Lanku nesmí cestovat ti, kdo v posledních 14 dnech pobývali na území Indie.

Tranzit přes mezinárodní letiště v Colombu je povolen, doba mezi plánovaným příletem a odletem nesmí přesáhnout 12 hodin.

Podmínky pro návrat do ČR

Srí Lanka byla zařazena na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 1 247 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Španělska

Všichni cestující se musí prokázat QR kódem, který obdrží po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře.

V případě, že cestující přicestuje do země letecky či po moři musí kromě QR kódu předložit také jedno z následujících ptvrzení:

 • potvrzení o dokončeném očkování, které je starší než 14 dní od poslední dávky čokování.
 • potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu na COVID-19, které není starší než 48 hodin před vstupem do Španělska
 • potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 minimálně 11 dní po zjištění nemoci pozitivním PCR testem. Potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu.

V případě pozemní dopravy není vyžadováno ani vyplnění saniárního formuláře, ani předložení negativního výsledku testu.

Od 8. 3. Španělsko zavedlo povinnou 10 denní karanténu pro všechny osoby, které přilétají do země z kteréhokoliv letiště nacházejícího se na území Brazílie, Peru, Kolumbie, Jihoafrické republiky, Botswany, Ghany, Keni, Mosambiku, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe a Komory.

Podmínky pro návrat do ČR

Španělsko bylo zařazeno na seznam zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující do Španělska musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlem, vlakem, autobusem, lodí, MHD) musí mítpotvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin). Dále je nutné podstoupit další test do 5 dní od návratu do ČR. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Cestující vlastním autem nebo pěšky se mohou podrobit testu až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Kanárské a Baleárské ostrovy jsou zařazeny mezi země se středním rizikem nákazy. Při návratu do ČR musí vyplnit příjezdový formulář. Cestující hromadnou dopravou musí předložit antigenní (ne starší než 24 hodin) nebo PCR test (ne starší než 72 hodin). Při návratu autem nebo pěšky je možné antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR do 5 dní od příjezdu. V případě, že máte očkování na COVID-19, které bylo ukončeno nejméně před 14 dny, je nutné vyplnit pouze příjezdový formulář.

od 2 374 Kč
Ano
Ano
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Švýcarska

Před cestou do Švýcarska je nutné vyplnit elektronický příjezdový formulář.

V případě letecké dopravy do Švýcarska je nutné předložit potvrzení o negativním PCR testu na COVID-19, které není starší než 72 hodin před vstupem na území Švýcarska.

V případě přicestování do Švýcarska mimo letecké dopravy cestující vyplní pouze elektronický příjezdový formulář. Vstup je bez testu a karantény.

Následně musí cestovatel nastoupit do 10-denní karantény, která může být zkrácena dalším PCR nebo antigenním testem, který je proveden nejdříve 7. den po přicestování do Švýcarska, pokud je jeho výsledek negativní a vysloví-li s ukončením karantény souhlas místně příslušný zdravotní úřad.

Výjimku z karantény a testu mají cestovatelé, kteří mohou prokázat, že prodělali v posledních 3 měsících před přicestováním do Švýcarska COVID-19, jsou vyléčení a jsou na určitou dobu imunní.

Tranzit přes Švýcarsko je možný. Tranzitující osoba musí mít úmysl a reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země.

Podmínky pro návrat do ČR

Švýcarsko bylo zařazeno na seznam zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Všichni cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář.

Cestující hromadnou dopravou (letadlo, vlak, autobus, loď, MHDE) musí navíc mít potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu. V případě, že cestovatel zvolí antigenní test, tak ten nesmí být starší než 24 hodin před započetím cesty. Pokud si cestovatel zvolí PCR test, tak je nutné, aby nebyl starší než 72 hodin před započetím cesty.

Cestující vlastním autem nebo pěšky mohou antigenní nebo PCR test podstoupit až po návratu do ČR (do 5 dní od příjezdu). Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci. Případně je možné si nechat provést test i před návratem ještě v zahraničí.

Výjimku z testu a karantény máte v případě, že máte očkování na COVID-19 z ČR, Chorvatska, Maďarska, SRN, Polska, Rakouska, Slovenska nebo Slovinska, u kterého uplynulo:

 • v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě dvoudávkového schématu ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky
 • v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace očkovací látky
od 8 231 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Tuniska

Cestující, kteří mají ukončené očkováni a ti, kdo prodělali nákazu COVID-19 před více než 6 týdny před zahájením cesty, nemusí předkládat negativní PCR test a nejsou povinni podstoupit karanténu po příletu.

Cestující v rámci organizovaných zájezdů jsou povinni neoddělovat se od zájezdu počínaje příletem do Tuniska, transferem do hotelu a pobytu v interiéru a exteriéru hotelového zařízení.

Ostatní cestující musí předložit negativní PCR test, který není starší než 72 hodin před zahájením cesty a zároveň vyplnit online formulář. Po vstupu do Tuniska je nutné setrvat v povinné 7 denní karanténě a 5. - 7. den po příletu podstoupit druhý PCR test.

Podmínky pro návrat do ČR

Tunisko bylo zařazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 4 702 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Turecka

Občanům ČR je povolen vstup do Turecka za turisktickými účely. Před cestou je nutné vyplnit online formulář. Pro vstup je vyžadován negativní výsledek PCR testu na COVID-19. Test je možné nahradi dokladem o dokončeném očkování (minimálně 14 dní před cestou) či prodělané nemoci COVID-19 (zotavení proběhlo v posledních 6 měsících).

POZOR!Pokud jste v posledních 14 dnech povývali na území Afghánistánu, Bangladéše, Brazílie, Jihoafrické republiky, Indie, Nepálu, Pákistánu nebo Srí Lanky, je nutné po příjezdu navíc nastoupit do 14denní karantény v zařízení stanoveném úřady guvernéra. 14. den karantény bude proveden PCR test a v případě negativního výsledku, bude karanténa ukončena.

Podmínky pro návrat do ČR

Turecko bylo zařazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 1 081 Kč
Ano
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu na Ukrajinu

Na Ukrajině je do 24. 1. 2021 zaveden mimořádný lockdown. Česká republika je zařazena v červené zóně. Po příjezdu/příletu na Ukrajinu musí cestovatelé z červené zóny podstoupit karanténu v délce 14 dní a nainstalovat si mobilní aplikaci “Дій вдома”, kterou je nutné mít nainstalovanou ještě před vstupem na Ukrajinu.

Karanténu je možné si zkrátit negativním výsledkem PCR testu, který je proveden na území Ukrajiny v akreditované laboratoři. Cestující také musí mít uzavřeno cestovní pojištění, které se vztahuje také na léčbu COVID-19 včetně karantény. Pojištění musí vydat pojišťovna s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině.

Výjimku z karantény mají děti do 12 let a cestovatelé, kteří předloží při příjezdu negativní PCR test na COVID-19, který není starší než 2 dny.

Podmínky pro návrat do ČR

Ukrajina byla zařazena na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 893 Kč
Ano
Ano
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Podmínky vstupu do Velké Británie

Česká republika je na vstupním semaforu do Velké Británie v oranžové barvě. Občané ČR se musí před dojezdem/odletem do Anglie prokázat negativním testem (PCR, antigenní LF nebo LAMP) na koronavirus, který není starší než 72 hodin. Nejdříve 48 hodin před příjezdem je také nutné vyplnit příjezdový formulář.

Všichni cestující do Anglie ze zahraničí musí dále absolvovat testy na COVID-19 ve 2. a 8. dni karantény. Výjimku z testů po příjezdu mají děti do 4 let. Testy je nutné si rezervovat ještě před cestou zde. Zároveň je nutné setrvat v izolaci po dobu 10 dní.

Mezinárodní tranzit je povolen, ale je nutné mít doklad o cíli a povaze cesty.

Podmínky pro návrat do ČR

Velká Británie byla zařazena na seznam zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující nejdříve 5. den po příjezdu absolvovat další PCR test. Do potvrzení negativního výsledku je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

od 14 262 Kč
Ne
Ne
Ano

Co byste měli před cestou vědět?

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů na Zanzibar. Zákaz platí do 30. 6. 2021. Letenky a zájezdy si proto rezervujte mimo tento termín!

Podmínky vstupu na Zanzibar

Zanzibar nevyžaduje pro vstup ani test ani karanténu. Před cestou si ale ověřte zda letecká společnost nevyžaduje pro vstup na palubu negativní test na COVID-19.

V případě, že cestovatel po příletu vykazuje symptomy respiračního onemocnění, je odeslán k vyšetření, jehož součástí může být i test na COVID-19.

Po vstupu do země je nutné vyplnit Health Surveillance Form a předložit ho po příletu.

Podmínky pro návrat do ČR

Zanzibar byl zařazen na seznam zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Cestující musí před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář a mít potvrzení o negativním výsledku PCR (ne starší než 72 hodin) nebo antigenního testu (ne starší než 24 hodin).

Následně musí cestující po příjezdu/příletu absolvovat do 24 hodin první PCR test a druhý pak nejdříve desátý den po příjezdu. Do potvrzení negativního výsledku druhého testu je nutné setrvat v samoizolaci.

Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátor s třídou ochrany nejméně FFP2.

Více destinací

Proč odjet na dovolenou?

 • „Úplně jiná dovolená“

  tak klienti nazývají letošní dovolenou. Prázdné pláže, poloprázdná turistická místa, kam se jindy nemůžete dostat, vděk od místních za každého turistu a hlavně oddych od stresu a obav, které tu v posledním období panují. Turisté, kteří se z dovolené v pořádku vracejí, jsou šťastni, že na dovolenou odjeli.

 • Postaráme se o vás

  STUDENT AGENCY je v oblasti cestování silný partner pro všechny už několik let a díky zkušenostem a možnostem, které jsme za ta léta získali, máme nejlepší informace o aktuálním vývoji a dokážeme pružně reagovat i v takto těžké situaci. Svoje klienty nikde nenecháme a je o ně postaráno od začátku až do konce jejich dovolené.

 • Široká nabídka zájezdů

  Možnosti cestování jsou u STUDENT AGENCY tak široké, že si každý může zvolit druh dopravy, který mu vyhovuje. Kdo jiný dokáže nabídnout cesty do Chorvatska na tolik způsobů a za ceny, které v ČR nemají obdoby. (Zájezd k moři na 5 dní se vším všudy za 3.990 Kč?) Díky nám máte navíc nejaktuálnější a kompletní informace o stavu jednotlivých destinací.